Elke dag rijden met een lach!

Autorijschool

Happy

 Zenuwachtig? Wég met die zenuwen!

 

Omdat de TTT (TussenTijdse Toets)hetzelfde verloopt als het examen, weet je precies wat je straks tijdens het examen kunt verwachten. De toets is een kans bij uitstek om alvast te wennen aan de examensituatie. Nervositeit wordt zo bij veel kandidaten weggenomen. De tussentijdse toets (TTT) is een rijtest die verloopt als een echt examen. Het is een goede gelegenheid om alvast te wennen aan het rijexamen; het kan je helpen om eventuele nervositeit weg te nemen. Een examinator van het CBR beoordeelt je rijvaardigheid. Tijdens de toets worden alle examenonderdelen onder de loep genomen en getoetst volgens de officiële exameneisen. Je instructeur rijdt mee. De TTT duurt even lang als een rijexamen. Na afloop van de toets krijg je een advies over de examenonderdelen waaraan je nog extra aandacht moet besteden. Als je de bijzondere manoeuvres (omkeren, parkeren of stoppen) in de TTT voor de auto goed uitvoert, krijg je vrijstelling voor dit onderdeel tijdens het eerstvolgend examen. Als andere onderdelen van de TTT niet vlekkeloos verlopen is dat geen ramp; je vrijstelling blijft staan! Daar kun je nog met je rij-instructeur aan werken voordat je praktijkexamen verkeersdeelneming doet. De praktijk wijst uit dat een tussentijdse toets je kans op slagen aanmerkelijk vergroot. Doen dus.

 

Wanneer doe je de TTT?

Je rijschool bepaalt samen met jou de datum en het tijdstip van de toets. Het mag duidelijk zijn

dat een toets niet zinvol is als je net bent begonnen met je rijopleiding. Het CBR adviseert om de

toets af te leggen als je ongeveer tweederde tot driekwart van de rijopleiding achter de rug hebt.

 

Adviesformulier

Na afloop van de toets krijg je van de examinator een adviesformulier mee. Hierop staan dezelfde

onderdelen als op het uitslagformulier van het rijexamen. Per examenonderdeel brengt de

examinator een advies uit. Aan de hand van dit formulier zie je precies waaraan je nog moet

werken. Samen met je instructeur kun je dan gericht je rijopleiding afronden. Zorg dat je het

adviesformulier bij je hebt als je examen doet. Dit is met name belangrijk als je vrijstelling hebt

gekregen voor het onderdeel bijzondere manoeuvres. Daarnaast kan het adviesformulier voor de

examinator de doorslag geven bij twijfel over de examenuitslag.