Elke dag rijden met een lach!

Autorijschool

Happy

Eigen Verklaring (E.V.)

 

Wilt u praktijkexamen doen voor een autorijbewijs?
Dan beoordeelt het CBR of u rijgeschikt bent.

Dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden. Dat is belangrijk voor de verkeersveiligheid.

 

Heeft u gezondheidsproblemen of een beperking? Of gebruikt u medicijnen die invloed hebben op hoe u rijdt? In veel gevallen mag u gewoon de weg op. Soms moet u bepaalde maatregelen nemen om te mogen rijden. Bijvoorbeeld een bril dragen. Of uw auto laten aanpassen.

 

Om uw rijgeschiktheid te kunnen beoordelen, stelt het CBR u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen staan op het formulier 'Eigen Verklaring'.

 

Als u één of meer vragen met 'ja' heeft beantwoord, moet u naar een arts.

Die arts maakt een aantekening op uw Eigen verklaring. U kunt zelf bepalen welke arts u bezoekt. Uw eigen huisarts doet dit meestal niet.

Dit heeft te maken met de vertrouwensrelatie die u met uw huisarts heeft. De arts vult de Eigen verklaring verder in. De arts noteert welke gezondheidsproblemen of beperking u heeft en de ernst daarvan. Ook bekijkt de arts of u klachten heeft die uw rijgeschiktheid beïnvloeden.

 

Indien u alle vragen met 'NEE' kunt beantwoorden kan uw rijschool dit verder voor u afhandelen.

Voorbeeld Vragen